Blog

Indlæg tagget med ‘refleksion’


Opsamling på “Vidensdating – Apps til gavn for borgerne”

Skrevet: 10. september, 2012 af Thomas Peter Berntsen Ingen kommentarer

I dag deltog MoodKick på Aarhus Kommunes arrangement “Vidensdating – Apps til gavn for borgerne”, og det var umådeligt interessant at tale med de mange besøgende, som diffunderede forbi vores stand.

Vidensdating er for brugere, brugerorganisationer, medarbejdere, ledere, studerende, virksomheder, forskere og undervisere, der ønsker at blive klogere på, hvordan apps kan være supplement til det sociale og pædagogiske arbejde.

Sådan blev arrangementets præmis beskrevet, og jeg synes, at det levede op til elevatortalen. Som udstiller skulle man give en kort introduktion (af maksimalt tre minutters varighed), og så var det ellers at krydse fingre for, at der efterfølgende kom besøgende forbi og ville høre mere.

Og det gjorde der heldigvis. 🙂 Jeg kom godt i krydsild og fik mange gode spørgsmål og overvejelser med på vejen fra de besøgende – ikke mindst fra den udfordrende journalist fra Aarhus Lokalradio (som jeg desværre midt i kampens hede ikke fik navnet på) – og alt i alt var den en fantastisk god oplevelse for mig og MoodKick at møde så mange interessante mennesker.

Jeg synes at mærke, at MoodKick og vort ønske om at udvikle en involverende og personlig teknologi til recovery, rehabilitering og støtte af psykisk sårbare, sindslidende og deres pårørende blev godt modtaget – og jeg håber, at nogle af de mange forsvundne visitkort byttes med endnu mere dialog i den kommende tid…

Imidlertid – eller heldigvis – blev min egen præsentation af virksomheden og dens virke også udfordret (det gør den, når man 15-20 gange på 60 minutter skal forklare 15-20 personer med forskellige interesser og forudsætninger om den). Eller måske jeg nærmere skulle benævne det “præsentationer” (i flertal), da man ender med at have mange forklaringsmodeller.

Jeg erfarede dog også, at fortællingen om, at vi udvikler såvel en teknisk platform (inkl. en selvstændig MoodKick-app) som specialiserede apps til brug i fx psykiatrien og ved vores samarbejdspartnere var lidt svær at formidle, så den skal jeg arbejde mere på.

Jeg mærkede i dag adrenalinen pumpe rundt og sveden springe frem, og set i lyset af dagens lykkelige omstændigheder for MoodKick må man sige, at det var en herlig dag.

 

Et sammenfald af tilfældigheder – og en snak om PTSD

Skrevet: 31. august, 2012 af Thomas Peter Berntsen Ingen kommentarer

Som ved et tilfældighedernes sammenfald ville skæbnen, at jeg i dag, på vej i toget til København, skulle falde i snak med en medpassagér, som arbejder med behandling af bl.a. torturoverlevere.

Vi talte om en række forskellige aspekter af emnet, og det blev hurtigt klart, at støttemulighederne for pårørende ikke har udviklet sig synderligt siden min egen families erfaringer med min stedfars tortur-inducerede PTSD (læs evt. mit forrige indlæg).

Jeg redegjorde kort for min vision om at bruge IT- og smartphone-teknologi til støtte og rehabilitering af de pårørende – og specielt af børnene – og i en fælles erkendelse af, at der nok ikke kommer hverken væsentligt flere hænder eller penge til området, besluttede vedkommende og jeg, at vi i nærmeste fremtid skal mødes og tale videre om mulighederne for at udvikle sådanne støttetilbud til torturoverlevere og deres pårørende.

Det er pudsigt… Nogle gange forekommer tilfældighedernes samspil næsten alt andet end tilfældigt. 🙂

MoodKick udvikler smartphone-app for TUBA

Skrevet: 27. august, 2012 af Thomas Peter Berntsen Ingen kommentarer

Jeg er meget begejstret for at kunne fortælle, at TUBA og MoodKick har indgået et samarbejde om udvikling af en smartphone-app til brug for unge i psykisk sårbare familier med alkoholproblemer.

App’en skal støtte den unges selvspejling og refleksion over dennes situation og, hvis nødvendigt for den unge, bygge bro til påbegyndelsen af et terapiforløb.

App’en vil blive udviklet henover efteråret 2012 i tæt samarbejde med TUBAs meget stærke faglige kompetencer på området, og vi forventer i samarbejde at kunne offentliggøre app’en omkring medio/ultimo november 2012.

For de af jer, som ikke kender TUBA, kan jeg fortælle, at TUBA er en organisation, som tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug.

Jeg har for nogle år siden selv været igennem et særdeles givende terapiforløb i TUBA, og jeg glæder mig derfor ekstra meget over, at TUBA og MoodKick nu kan indlede et samarbejde.

Jeg har længe ønsket at give noget tilbage som tak for terapiforløbet, og jeg føler, at en app, som kan hjælpe andre unge med at blive bevidste om behovet og mulighederne for terapi, er den bedste måde at gøre det på.

Derfor donerer MoodKick tid og ressourcer til den tekniske app-udvikling til TUBA således, at TUBA kan fokusere sin tid og ressourcer på at udvikle det faglige indhold.

App’ens faglige indhold udvikles af den anerkendte psykolog, forsker Ph.D. og fagkonsulent, Thomas Mackrill, som arbejder med innovative terapimetoder for psykisk sårbare børn og unge.

Du kan læse mere om TUBA på www.tuba.dk og kontakt gerne Thomas Peter Berntsen fra MoodKick (2844 1544) eller Camilla Rode Jensen (2968 9641) fra TUBA for mere information om projektet.

30 år er en ny begyndelse

Skrevet: 17. juli, 2012 af Thomas Peter Berntsen Ingen kommentarer

Så skete det… Her i juli måned oprindede dagen, hvor jeg blev 30 år gammel, og som med alle runde fødselsdage møder man sig selv med en smule ambivalens omkring det uomtvistelige faktum: At man går ind i et nyt årti, hvor såvel én selv som andre mennesker vil opfatte én anderledes end de gjorde i det forgangne.

Overgangen

For nogle kan overgangen fra 20’erne til 30’erne nok føles som noget af et wakeup call – leveret i form af et utvetydigt socialt meme om, at ungdommen nu endegyldigt er slut og voksenlivet er et faktum, som ikke på nogen måde kan omgås eller omgøres… Og for andre er det bare en dag som alle andre. 🙂

En del af os 30-års jubilarer i livets skole har det dog potentielt en smule svært ved at blive 30 og dermed skulle acceptere ungdommens afslutning, for hvis man har haft en opvækst i en psykisk sårbar familie, er det ikke sikkert, at man har så megen ungdom at se tilbage på.

Dysfunktionelle rammer og deres konsekvenser

At vokse op som barn i en familie, der er præget af dysfunktionelle rammer, har ofte som konsekvens, at dele af personligheden ikke får mulighed for at udvikle sig på samme frie vis, som det er tilfældet for andre børn fra sundere rammer.

Man kan præges på mange måder af en opværkst i dysfunktionelle rammer, og det er mit indtryk, at nogle af fællesnævnerne bl.a. er et ringe selvværd, nogle ikke så veludviklede evner til at sætte grænser i relation til andre samt følelser af bare ikke helt at høre til i samme sfære som de fleste andre mennesker… At være anderledes.

Uanset, hvilken konkret indvirkning, som finder sted ift. personlighedsdannelsen og -udviklingen, så er der for mig ikke megen tvivl om, at mange af påvirkningerne faktisk ofte medfører en generelt mindre personlig frihed for det enkelte (voksne) barn, idet en del af nutidens adfærdsmønstre i høj grad kan være fortidens; formet af datidens dysfunktionelle rammer.

Frigørelsen

Personligt er 30-årsdagen en fantastisk begivenhed, for den markerer afslutningen på årtier, der i høj grad har været præget af en sårbar families kamp mod de negative konsekvenser af misbrug og psykisk sygdom, PTSD og torturtraumer. Misbrugerne og misbruget er nu ikke længere en del af familiens liv, og den enorme og kontinuerte stress, som et familieliv med misbrugere medfører, er nu endegyldigt slut.

Men 30-årsdagen er endnu mere fantastisk, idet den markerer påbegyndelsen af et kapitel i mit liv, som allerede nu – og til stadighed mere og mere – præges af egenomsorg, tilgivelse, konstruktiv refleksion og personlig frihed. Og hvor min psykisk robuste mor, som har overlevet andres mentale og fysiske misbrug – og samtidig formået at sørge rigtig godt for sin søn – nu endelig også får mulighed for også at frigøre sit eget sind og folde sig ud som det kreative og sociale væsen, hun i virkeligheden er.

Hvorfor MoodKick?

Jeg har været på en lang rejse igennem mit liv, hvor jeg har oplevet og mærket en væsentlig del af den håbløshed og meningsløshed, som livet kan kaste i hovedet på én. Men jeg har omvendt også kæmpet en brav kamp for en bedre tilværelse, og det har betalt sig.

Jeg ved derfor, at det også kan lykkes for andre – ikke bare at overleve, men også at heles meget op og udvikles som mennesker – og dette er netop grunden til, at jeg har grundlagt MoodKick.

Jeg ønsker at kombinere mine erfaringer fra min personlige udvikling igennem dysfunktionelle rammer med mit professionelle virke i softwarebranchen, og det er min overbevisning, at man, ved brug af moderne og tilstedeværende teknologi, i høj grad kan hjælpe sig selv og hinanden til at overvinde nogle af livets allerstørste mentale barrierer og udfordringer… At kunne rehabiliteres og arbejde sig henimod at leve et frit og tilfredsstillende liv med tiltro til eget værd og egne kompetencer.

Tak for din tid og pas godt på dig selv.