Blog

Arkiv for Kategorien ‘Ukategoriseret’


Et Psykiatritopmøde 2012 fuld af gejst

Skrevet: 11. oktober, 2012 af Thomas Peter Berntsen Ingen kommentarer

At stå op kl. 05:00 som en klatøjet jyde på sådan en regnfuld lørdag som i dag tjente virkelig et højere formål… Nemlig at besøge Psykiatritopmøde 2012, som i dag fandt sted på Frederiksberg Gymnasium, og som var et festfyrværkeri af  inspiration til forbedring af de behandlingsmæssige tilbud til psykisk sårbare og deres pårørende.

De mange, veloplagte foredragsholdere, akkompagneret af en sød, sjov og meget tilstedeværende Cecilie Frøkjær, gjorde deres ypperste for at give de deltagende et vedkommende indblik i deres synspunkter, og jeg synes, at det lykkedes rigtig godt.

Efter den første runde af foredrag fik de deltagende mulighed for at samles i dialoggrupper, og jeg deltog i dialoggruppen vedr. telepsykiatri.

Denne gruppe var organiseret af ADHD-foreningen, men dens sigte for dialog om telepsykiatri gik langt ud over ADHD, og man søgte at foranledige en god dialog om telepsykiatriske tilbud i et overordnet perspektiv, hvilket jeg synes lykkedes rigtig godt.

Der var mange engagerede deltagere i dialoggruppen, og det var en fornøjelse at mærke den store interesse for feltet.

Jeg fik lejlighed for at fortælle om MoodKicks visioner for bl.a. kontekstrelevant og situationsbestemt psykoterapi samt for en virtuel, social netværksdannelse rundt om den enkelte, psykisk sårbare, og disse blev meget vel modtaget.

Én af de ting, som vi i MoodKick brænder meget for at forbedre, er den psykisk sårbares muligheder for at få kontinuerlig hjælp og støtte i tiden mellem konsultationerne med behandleren.

Det er ganske enkelt i hverdagen, at kampen står, og for psykisk sårbare – ja, selv for ganske almindelige mennesker fx med jobs og familie – er der mere end nok distraktionsmomenter i hverdagen til at bevirke, at man ikke kan have den fornødne fokus på sig selv og sin egen udvikling.

Alt i alt var Psykiatritopmøde 2012 et spændende og meget vedkommende arrangement, og vi glæder os meget til at deltage næste år.

MoodKick udvikler smartphone-app for TUBA

Skrevet: 27. august, 2012 af Thomas Peter Berntsen Ingen kommentarer

Jeg er meget begejstret for at kunne fortælle, at TUBA og MoodKick har indgået et samarbejde om udvikling af en smartphone-app til brug for unge i psykisk sårbare familier med alkoholproblemer.

App’en skal støtte den unges selvspejling og refleksion over dennes situation og, hvis nødvendigt for den unge, bygge bro til påbegyndelsen af et terapiforløb.

App’en vil blive udviklet henover efteråret 2012 i tæt samarbejde med TUBAs meget stærke faglige kompetencer på området, og vi forventer i samarbejde at kunne offentliggøre app’en omkring medio/ultimo november 2012.

For de af jer, som ikke kender TUBA, kan jeg fortælle, at TUBA er en organisation, som tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug.

Jeg har for nogle år siden selv været igennem et særdeles givende terapiforløb i TUBA, og jeg glæder mig derfor ekstra meget over, at TUBA og MoodKick nu kan indlede et samarbejde.

Jeg har længe ønsket at give noget tilbage som tak for terapiforløbet, og jeg føler, at en app, som kan hjælpe andre unge med at blive bevidste om behovet og mulighederne for terapi, er den bedste måde at gøre det på.

Derfor donerer MoodKick tid og ressourcer til den tekniske app-udvikling til TUBA således, at TUBA kan fokusere sin tid og ressourcer på at udvikle det faglige indhold.

App’ens faglige indhold udvikles af den anerkendte psykolog, forsker Ph.D. og fagkonsulent, Thomas Mackrill, som arbejder med innovative terapimetoder for psykisk sårbare børn og unge.

Du kan læse mere om TUBA på www.tuba.dk og kontakt gerne Thomas Peter Berntsen fra MoodKick (2844 1544) eller Camilla Rode Jensen (2968 9641) fra TUBA for mere information om projektet.

MoodKick inviterer til gruppemøde i Smart Aarhus-regi

Skrevet: 27. august, 2012 af Thomas Peter Berntsen Ingen kommentarer

MoodKicks inviterer torsdag d. 13/9 2012 til møde i Smart Aarhus-gruppen “Mobil og kontekstrelevant mental støtte”.

Er du en person med en med personlig og/eller professionel interesse for at udvikle og bruge fleksible og IT-understøttede behandlingsformer til lindring af psykiske lidelser i almindelighed, så er det lige dig, vi gerne ser deltage på mødet.

» Læs mere om mødet og gruppen her

Forskningsprojekt med Klinik for Selvmordsforebyggelse

Skrevet: 22. august, 2012 af Thomas Peter Berntsen Ingen kommentarer

Igennem nogle måneder har MoodKick været i dialog med Klinik for Selvmordsforebyggelse i Risskov om et muligt forskningsprojekt, som vil have spændende behandlingsmæssige potentialer.

Klinik for Selvmordsforebyggelse er en del af Psykiatri & Social i Region Midtjylland og beliggende på Aarhus Universitetshospital Risskov).

Dialogen om forskningsprojektet involverer nyskabende, smartphone-medierede behandlingstilbud, hvor klinikkens dybe, faglige kompetencer og innovative tænkning samt MoodKicks banebrydende og behandlingsunderstøttende smartphone-teknologi tænkes forenet i et samlet behandlingstilbud.

Vi er fra MoodKicks side utroligt glade for udsigterne til at kunne indgå et samarbejde omkring forskningsprojektet, og vi glæder os til at få de sidste formalia på plads, så projektet kan gå endeligt i gang.

I mellemtiden arbejder vi på fuldt tryk med at implementere den relevante tekniske infrastruktur i vores smartphone-apps og backend-systemer således, at teknikken vil være så klar som muligt til det forhåbentlige startskud.