Blog

Et Psykiatritopmøde 2012 fuld af gejst

Skrevet: 11. oktober, 2012 af Thomas Peter Berntsen Ingen kommentarer

At stå op kl. 05:00 som en klatøjet jyde på sådan en regnfuld lørdag som i dag tjente virkelig et højere formål… Nemlig at besøge Psykiatritopmøde 2012, som i dag fandt sted på Frederiksberg Gymnasium, og som var et festfyrværkeri af  inspiration til forbedring af de behandlingsmæssige tilbud til psykisk sårbare og deres pårørende.

De mange, veloplagte foredragsholdere, akkompagneret af en sød, sjov og meget tilstedeværende Cecilie Frøkjær, gjorde deres ypperste for at give de deltagende et vedkommende indblik i deres synspunkter, og jeg synes, at det lykkedes rigtig godt.

Efter den første runde af foredrag fik de deltagende mulighed for at samles i dialoggrupper, og jeg deltog i dialoggruppen vedr. telepsykiatri.

Denne gruppe var organiseret af ADHD-foreningen, men dens sigte for dialog om telepsykiatri gik langt ud over ADHD, og man søgte at foranledige en god dialog om telepsykiatriske tilbud i et overordnet perspektiv, hvilket jeg synes lykkedes rigtig godt.

Der var mange engagerede deltagere i dialoggruppen, og det var en fornøjelse at mærke den store interesse for feltet.

Jeg fik lejlighed for at fortælle om MoodKicks visioner for bl.a. kontekstrelevant og situationsbestemt psykoterapi samt for en virtuel, social netværksdannelse rundt om den enkelte, psykisk sårbare, og disse blev meget vel modtaget.

Én af de ting, som vi i MoodKick brænder meget for at forbedre, er den psykisk sårbares muligheder for at få kontinuerlig hjælp og støtte i tiden mellem konsultationerne med behandleren.

Det er ganske enkelt i hverdagen, at kampen står, og for psykisk sårbare – ja, selv for ganske almindelige mennesker fx med jobs og familie – er der mere end nok distraktionsmomenter i hverdagen til at bevirke, at man ikke kan have den fornødne fokus på sig selv og sin egen udvikling.

Alt i alt var Psykiatritopmøde 2012 et spændende og meget vedkommende arrangement, og vi glæder os meget til at deltage næste år.Skriv et svar