Blog

Arkiv for Kategorien ‘Nyheder’


Er du softwareudvikler med hjertet på rette sted?

Skrevet: 3. januar, 2013 af Thomas Peter Berntsen Ingen kommentarer

MoodKick har til formål at udvikle innovative og skalérbare IT-medierede støtte- og behandlingstilbud til psykisk og socialt sårbare, og vi søger en erfaren Rails-udvikler til at hjælpe os med at udvikle vores produkter og den bagvedliggende teknologiske platform.

Vi arbejder bl.a. ud fra en social media- og crowd-sourcing-inspireret tankegang om demokratisering af behandlingstilbuddene, hvormed mange flere vil kunne få en relevant og behovsdrevet støtte i livets svære situationer, end det er muligt i dag (oftest grundet de menneskelige og økonomiske ressourcer forbundet hermed). Vi ønsker også at tilbyde en målrettet støtte til de pårørende, hvilken er en gruppe, som hidtil har været meget overset i behandlersystemet, og som ofte har skullet forsøge at hjælpe sig selv igennem svære kriser.

Koblet med vores fokus på at gøre behandlingstilbuddene meget kontekstrelevante (hvilket eksempelvis kan lade sig gøre med smartphoneteknologi) mener vi, at der er store muligheder for at revolutionere feltet ganske meget.

Vi er pt. i fagligt samarbejde med bl.a. Psykiatrien i Region Midtjylland og Region Hovedstadens Psykiatri om udviklingen af spændende pilotprojekter indenfor området, og vi har sammen med Region Midtjylland formet et banebrydende forskningsprojekt til hjælp for selvmordstruede, som netop har fået støtte fra Tryg Fonden.

Dernæst samarbejder vi også med andre stærke, faglige kompetencer indenfor området, og vi forventer i 2013 at kunne levere en bred palette af værktøjer, som kommer i hænderne på slutbrugerne.

Målgrupperne for vores virke er bl.a.:

  • Børn, som vokser op i dysfunktionelle familier (familier med social sårbarhed, misbrug, vold etc.)
  • Voksne børn af dysfunktionelle familier
  • Personer med psykiske lidelser (fra let depression til sværere lidelser)
  • Personer med personlighedforstyrrelser
  • Personer i livskriser
  • Ensomme og socialt udsatte mennesker (herunder indvandrere og deres efterkommere)
  • Pårørende til ovennævnte

Teknologisk set baserer vi os pt. på en blanding af HTML5-baserede smartphone-apps og en Rails-backend.

Vi har en forretningsmæssig strategi, som bl.a. involverer open sourcing af store dele af vores platform, og som kollega vil du også kunne få stor indflydelse på dette projekt og på det community af udviklere og brugere, som vi håber at skabe.

Geografisk er vi baseret til dels i Frichsparken i Åbyhøj og i Startup City i Nørrebrogade i Aarhus, hvor vi også har et skrivebord. Gennem relationen med en søstervirksomhed har vi også kontorfaciliteter i København, som kan benyttes, når dette måtte blive relevant.

Er du blevet tændt af ideen om at arbejde med softwareudvikling, der har et stærkt socialt og internationalt perspektiv – på fast eller frivillig basis – så smid mig en mail eller giv mig et ring, og jeg vil byde på en god snak og en stærk kop kaffe. 🙂

Dbh.,
Thomas fra MoodKick ApS

Socialøkonomi, socialt netværk og open source i 2013

Skrevet: 31. december, 2012 af Thomas Peter Berntsen Ingen kommentarer

Året går på hæld, og i en mørk og kold decembermåned, som afsluttes med denne årets festaften, er vi nok mange, som længes en anelse efter lysere tider.

Vel overstået en juleperiode, hvor de fleste af os har kunnet nyde gode relationer til familier og venner, virker det dog imidlertid overkommeligt at udholde det forestående stræk af usandsynlig kedelig kulde og mørke frem til forårets komme.

Heldigvis er årstidernes skiften så sikker som amen i kirken, og vi kan hver især være fortrøstningsfulde om, at lys og varme vender tilbage, og hvor vi atter som mennesker kan blomstre om kap med naturen sammen med vores kære.

For de mange, som har et dårligt selvværd, som føler sig ensomme eller som lever midt i en psykisk krise, med en psykisk sygdom eller med en personlighedsforstyrrelse, er en snarlig bedring imidlertid ikke lige så sikker.

Hjælp til de psykisk sårbare kræver menneskelige ressourcer, tid og indlevelse, hvilket er emner, som i disse tider med finansiel krise er alt andet end nemme at tilvejebringe i tilstrækkeligt omfang.

Og for de mange pårørende – familiemedlemmer, venner og kolleger – som hver dag af kærlighed og medmenneskelig omsorg bekymrer sig om de psykisk sårbare, er der heller ikke megen hjælp at hente.

Faktisk er de pårørende en forbavsende overset gruppe af meget kompetente og ofte ressourcestærke personer, der har viljen og muligheden for at betyde en afgørende forskel i såvel den psykisk sårbares liv som i sit eget liv.

Men som det gælder i de fleste andre forhold i livet, er det adgangen til – eller manglen på – viden, omsorg og støtte, der afgør, hvor godt man som menneske klarer den udfordring, det er blive påvirket af en psykisk sårbarhed – uanset rollen.

Denne erkendelse udgør i sin essens det værdimæssige grundlag for arbejdet med demokratisering og skalering af medmenneskelig, psykisk og social støtte, som vi varetager i MoodKick.

I MoodKick arbejder vi med de mange muligheder for kontekstrelevant og lokationsuafhængig støtte, som IT- og smartphone-medierne giver os, for vi tror på, at fremtiden for medmenneskelig, psykisk og social støtte kan være meget mere fleksibel, vedkommende og skalérbar end de traditionelle tilbud, som det etablerede behandlersystem ofte repræsenterer.

Jeg er derfor rigtig stolt af at kunne fortælle, at der i 2013 kommer til at udfolde sig en række tiltag, som for alvor vil øge potentialet for en accelereret, demokratiseret brug af IT-medieret psykisk og social støtte.

Endnu før stiftelsen af MoodKick ønskede jeg, at visionen om IT-medieret psykisk og social støtte ville udvikle sig til mere og andet end blot skabelsen af en virksomhed.

Ja, faktisk har jeg fra begyndelsen haft som målsætning, at MoodKick skulle udvikle sig til en større, international bevægelse med deltagelse af såvel brugere som pårørende, behandlere samt NGO’er og ikke-NGO’er.

MoodKick kommer derfor i løbet af 2013 til at blive konverteret til en socialøkonomisk virksomhed med en klar målsætning om at udvikle banebrydende IT- og smartphoneteknologi til psykisk og social støtte.

Som et led i demokratiseringen af teknologien – og som en måde at accelerere udviklingen på – har vi endvidere som intention at udgive vores tekniske platform under en open source-licens, hvormed udviklere verden over kan bidrage til projektet.

I forbindelse med disse tiltag forventer vi også at etablere et internationalt, socialt netværk, der kan facilitere vidensudveksling samt bidrage til skabelsen af forskningsinitiativer indenfor feltet.

Alt dette sagt håber jeg, at du vil deltage i denne positive udvikling, og jeg glæder mig på vegne af MoodKick til sammen med dig at skabe fundamentet for en langt bedre omsorg og støtte til psykisk sårbare, socialt udsatte samt deres pårørende end det er tilfældet i dag.

Hav et fantastisk nytår og pas godt på hinanden.

De bedste hilsener,
Thomas Peter Berntsen
Stifter af MoodKick

Verdensdag mod selvmords­forebyggelse

Skrevet: 10. september, 2012 af Thomas Peter Berntsen Ingen kommentarer

I dag er verdensdag mod selvmordsforebyggelse, og det blev i såvel de etablerede som de sociale medier markeret på mange forskellige måder.

Bemærkelsesværdigt var især DRs visning af dokumentaren “Den Sidste Udvej – Beretninger Om Overlevelse”, som af DR beskrives således:

“Den sidste udvej ” fortæller fire livshistorier, vi kan lære af. Så det kan mærkes. På en gang nøgternt og poetisk. Så vi forstår noget, de færreste ikke helt kan begribe og forholde sig til og som tilmed er dybt tabuiseret.
Eva, Pernille My, Leo og Pernille – er overlevere. De har et eller flere selvmordsforsøg bag sig. Men har valgt livet. De fortæller i en ærlig og afklaret tone om den vej, der har bragt dem til der, hvor de er i dag.

Uddrag fra programsiden på http://www.dr.dk/tv/program/den-sidste-udvej

Dokumentaren var meget gribende, for den fortalte om den dybt individuelle og til tider meget ensomme kamp for at få og bibeholde en livslyst. Samtidig formidlede dokumentaren også meget elegant, hvor stor en rolle den rette støtte betyder på det rette tidspunkt.

Som én af de deltagende nævnte, så havde hun haft mere gavn af blot at blive rummet som menneske end af at få tudet ørene fulde af løsningsforslag. En anden af de deltagende sendte sin tak til sin psykolog på Center for Selvmordsforebyggelse, som havde givet hende en mærkbar støtte. Og en tredje af deltagerne fandt sin forløsning ved at arbejde med at gøre en vild hest tam.

Jeg må sige, at jeg tager hatten af for deltagernes mod til at stille sig frem og fortælle deres historie, for området er meget tabubelagt, men som det blev formidlet af de forskellige deltagere, så er det simpelthen bare vigtigt at kunne få afløb for sine tanker og følelser og række ud til verden.

Flot gået af såvel deltagerne som af dokumentarholdet og af DR at lave og vise denne dokumentar på denne vigtige dag.

Sådan en aften som i aften varmer det mit hjerte at tænke på, at vi i MoodKick arbejder med at udvikle konkret teknologi, som skal medvirke til forebyggelse af selvmord, og jeg håber, at de fremtidige brugere vil få gavn af vores arbejde.

Opsamling på “Vidensdating – Apps til gavn for borgerne”

Skrevet: 10. september, 2012 af Thomas Peter Berntsen Ingen kommentarer

I dag deltog MoodKick på Aarhus Kommunes arrangement “Vidensdating – Apps til gavn for borgerne”, og det var umådeligt interessant at tale med de mange besøgende, som diffunderede forbi vores stand.

Vidensdating er for brugere, brugerorganisationer, medarbejdere, ledere, studerende, virksomheder, forskere og undervisere, der ønsker at blive klogere på, hvordan apps kan være supplement til det sociale og pædagogiske arbejde.

Sådan blev arrangementets præmis beskrevet, og jeg synes, at det levede op til elevatortalen. Som udstiller skulle man give en kort introduktion (af maksimalt tre minutters varighed), og så var det ellers at krydse fingre for, at der efterfølgende kom besøgende forbi og ville høre mere.

Og det gjorde der heldigvis. 🙂 Jeg kom godt i krydsild og fik mange gode spørgsmål og overvejelser med på vejen fra de besøgende – ikke mindst fra den udfordrende journalist fra Aarhus Lokalradio (som jeg desværre midt i kampens hede ikke fik navnet på) – og alt i alt var den en fantastisk god oplevelse for mig og MoodKick at møde så mange interessante mennesker.

Jeg synes at mærke, at MoodKick og vort ønske om at udvikle en involverende og personlig teknologi til recovery, rehabilitering og støtte af psykisk sårbare, sindslidende og deres pårørende blev godt modtaget – og jeg håber, at nogle af de mange forsvundne visitkort byttes med endnu mere dialog i den kommende tid…

Imidlertid – eller heldigvis – blev min egen præsentation af virksomheden og dens virke også udfordret (det gør den, når man 15-20 gange på 60 minutter skal forklare 15-20 personer med forskellige interesser og forudsætninger om den). Eller måske jeg nærmere skulle benævne det “præsentationer” (i flertal), da man ender med at have mange forklaringsmodeller.

Jeg erfarede dog også, at fortællingen om, at vi udvikler såvel en teknisk platform (inkl. en selvstændig MoodKick-app) som specialiserede apps til brug i fx psykiatrien og ved vores samarbejdspartnere var lidt svær at formidle, så den skal jeg arbejde mere på.

Jeg mærkede i dag adrenalinen pumpe rundt og sveden springe frem, og set i lyset af dagens lykkelige omstændigheder for MoodKick må man sige, at det var en herlig dag.

 

Et sammenfald af tilfældigheder – og en snak om PTSD

Skrevet: 31. august, 2012 af Thomas Peter Berntsen Ingen kommentarer

Som ved et tilfældighedernes sammenfald ville skæbnen, at jeg i dag, på vej i toget til København, skulle falde i snak med en medpassagér, som arbejder med behandling af bl.a. torturoverlevere.

Vi talte om en række forskellige aspekter af emnet, og det blev hurtigt klart, at støttemulighederne for pårørende ikke har udviklet sig synderligt siden min egen families erfaringer med min stedfars tortur-inducerede PTSD (læs evt. mit forrige indlæg).

Jeg redegjorde kort for min vision om at bruge IT- og smartphone-teknologi til støtte og rehabilitering af de pårørende – og specielt af børnene – og i en fælles erkendelse af, at der nok ikke kommer hverken væsentligt flere hænder eller penge til området, besluttede vedkommende og jeg, at vi i nærmeste fremtid skal mødes og tale videre om mulighederne for at udvikle sådanne støttetilbud til torturoverlevere og deres pårørende.

Det er pudsigt… Nogle gange forekommer tilfældighedernes samspil næsten alt andet end tilfældigt. 🙂