Blog

Er du softwareudvikler med hjertet på rette sted?

Skrevet: 3. januar, 2013 af Thomas Peter Berntsen Ingen kommentarer

MoodKick har til formål at udvikle innovative og skalérbare IT-medierede støtte- og behandlingstilbud til psykisk og socialt sårbare, og vi søger en erfaren Rails-udvikler til at hjælpe os med at udvikle vores produkter og den bagvedliggende teknologiske platform.

Vi arbejder bl.a. ud fra en social media- og crowd-sourcing-inspireret tankegang om demokratisering af behandlingstilbuddene, hvormed mange flere vil kunne få en relevant og behovsdrevet støtte i livets svære situationer, end det er muligt i dag (oftest grundet de menneskelige og økonomiske ressourcer forbundet hermed). Vi ønsker også at tilbyde en målrettet støtte til de pårørende, hvilken er en gruppe, som hidtil har været meget overset i behandlersystemet, og som ofte har skullet forsøge at hjælpe sig selv igennem svære kriser.

Koblet med vores fokus på at gøre behandlingstilbuddene meget kontekstrelevante (hvilket eksempelvis kan lade sig gøre med smartphoneteknologi) mener vi, at der er store muligheder for at revolutionere feltet ganske meget.

Vi er pt. i fagligt samarbejde med bl.a. Psykiatrien i Region Midtjylland og Region Hovedstadens Psykiatri om udviklingen af spændende pilotprojekter indenfor området, og vi har sammen med Region Midtjylland formet et banebrydende forskningsprojekt til hjælp for selvmordstruede, som netop har fået støtte fra Tryg Fonden.

Dernæst samarbejder vi også med andre stærke, faglige kompetencer indenfor området, og vi forventer i 2013 at kunne levere en bred palette af værktøjer, som kommer i hænderne på slutbrugerne.

Målgrupperne for vores virke er bl.a.:

  • Børn, som vokser op i dysfunktionelle familier (familier med social sårbarhed, misbrug, vold etc.)
  • Voksne børn af dysfunktionelle familier
  • Personer med psykiske lidelser (fra let depression til sværere lidelser)
  • Personer med personlighedforstyrrelser
  • Personer i livskriser
  • Ensomme og socialt udsatte mennesker (herunder indvandrere og deres efterkommere)
  • Pårørende til ovennævnte

Teknologisk set baserer vi os pt. på en blanding af HTML5-baserede smartphone-apps og en Rails-backend.

Vi har en forretningsmæssig strategi, som bl.a. involverer open sourcing af store dele af vores platform, og som kollega vil du også kunne få stor indflydelse på dette projekt og på det community af udviklere og brugere, som vi håber at skabe.

Geografisk er vi baseret til dels i Frichsparken i Åbyhøj og i Startup City i Nørrebrogade i Aarhus, hvor vi også har et skrivebord. Gennem relationen med en søstervirksomhed har vi også kontorfaciliteter i København, som kan benyttes, når dette måtte blive relevant.

Er du blevet tændt af ideen om at arbejde med softwareudvikling, der har et stærkt socialt og internationalt perspektiv – på fast eller frivillig basis – så smid mig en mail eller giv mig et ring, og jeg vil byde på en god snak og en stærk kop kaffe. 🙂

Dbh.,
Thomas fra MoodKick ApSSkriv et svar