Blog

Socialøkonomi, socialt netværk og open source i 2013

Skrevet: 31. december, 2012 af Thomas Peter Berntsen Ingen kommentarer

Året går på hæld, og i en mørk og kold decembermåned, som afsluttes med denne årets festaften, er vi nok mange, som længes en anelse efter lysere tider.

Vel overstået en juleperiode, hvor de fleste af os har kunnet nyde gode relationer til familier og venner, virker det dog imidlertid overkommeligt at udholde det forestående stræk af usandsynlig kedelig kulde og mørke frem til forårets komme.

Heldigvis er årstidernes skiften så sikker som amen i kirken, og vi kan hver især være fortrøstningsfulde om, at lys og varme vender tilbage, og hvor vi atter som mennesker kan blomstre om kap med naturen sammen med vores kære.

For de mange, som har et dårligt selvværd, som føler sig ensomme eller som lever midt i en psykisk krise, med en psykisk sygdom eller med en personlighedsforstyrrelse, er en snarlig bedring imidlertid ikke lige så sikker.

Hjælp til de psykisk sårbare kræver menneskelige ressourcer, tid og indlevelse, hvilket er emner, som i disse tider med finansiel krise er alt andet end nemme at tilvejebringe i tilstrækkeligt omfang.

Og for de mange pårørende – familiemedlemmer, venner og kolleger – som hver dag af kærlighed og medmenneskelig omsorg bekymrer sig om de psykisk sårbare, er der heller ikke megen hjælp at hente.

Faktisk er de pårørende en forbavsende overset gruppe af meget kompetente og ofte ressourcestærke personer, der har viljen og muligheden for at betyde en afgørende forskel i såvel den psykisk sårbares liv som i sit eget liv.

Men som det gælder i de fleste andre forhold i livet, er det adgangen til – eller manglen på – viden, omsorg og støtte, der afgør, hvor godt man som menneske klarer den udfordring, det er blive påvirket af en psykisk sårbarhed – uanset rollen.

Denne erkendelse udgør i sin essens det værdimæssige grundlag for arbejdet med demokratisering og skalering af medmenneskelig, psykisk og social støtte, som vi varetager i MoodKick.

I MoodKick arbejder vi med de mange muligheder for kontekstrelevant og lokationsuafhængig støtte, som IT- og smartphone-medierne giver os, for vi tror på, at fremtiden for medmenneskelig, psykisk og social støtte kan være meget mere fleksibel, vedkommende og skalérbar end de traditionelle tilbud, som det etablerede behandlersystem ofte repræsenterer.

Jeg er derfor rigtig stolt af at kunne fortælle, at der i 2013 kommer til at udfolde sig en række tiltag, som for alvor vil øge potentialet for en accelereret, demokratiseret brug af IT-medieret psykisk og social støtte.

Endnu før stiftelsen af MoodKick ønskede jeg, at visionen om IT-medieret psykisk og social støtte ville udvikle sig til mere og andet end blot skabelsen af en virksomhed.

Ja, faktisk har jeg fra begyndelsen haft som målsætning, at MoodKick skulle udvikle sig til en større, international bevægelse med deltagelse af såvel brugere som pårørende, behandlere samt NGO’er og ikke-NGO’er.

MoodKick kommer derfor i løbet af 2013 til at blive konverteret til en socialøkonomisk virksomhed med en klar målsætning om at udvikle banebrydende IT- og smartphoneteknologi til psykisk og social støtte.

Som et led i demokratiseringen af teknologien – og som en måde at accelerere udviklingen på – har vi endvidere som intention at udgive vores tekniske platform under en open source-licens, hvormed udviklere verden over kan bidrage til projektet.

I forbindelse med disse tiltag forventer vi også at etablere et internationalt, socialt netværk, der kan facilitere vidensudveksling samt bidrage til skabelsen af forskningsinitiativer indenfor feltet.

Alt dette sagt håber jeg, at du vil deltage i denne positive udvikling, og jeg glæder mig på vegne af MoodKick til sammen med dig at skabe fundamentet for en langt bedre omsorg og støtte til psykisk sårbare, socialt udsatte samt deres pårørende end det er tilfældet i dag.

Hav et fantastisk nytår og pas godt på hinanden.

De bedste hilsener,
Thomas Peter Berntsen
Stifter af MoodKickSkriv et svar